Voorzieningen

Zwembad

Zwembad Eurowoningen
Dolomietenpad 1

Zwembadbeheerder: Tineke Mekkes

Het zwembad is een besloten zwembad voor de bewoners van de wijk. Vanaf eind april tot begin september is het zwembad geopend tussen 6:00 uur ‘s ochtends en 20:00 uur ’s avonds. Voor elke bewoner van een adres die zelfstandig naar het zwembad wil/kan komen is een zwembadpas vereist om toegang te krijgen tot het zwembad Om de gezelligheid en de veiligheid in en rond het bad te waarborgen, gelden er een aantal regels en voorschriften.

OPENINGSTIJDEN:
Het zwembad is in het seizoen iedere dag geopend  van 6.00 uur tot 20.00 uur. Er is dagelijks toezicht vanaf 9.00 uur tot sluitingstijd. Wanneer er bij mooi weer veel zwemmers zijn, kan het personeel besluiten het bad langer open te houden.

TOEGANG:
Met een geldige pas hebt u toegang tot het bad. Graag uw pas bij binnenkomst tonen aan het zwembadpersoneel. In het zwemseizoen worden er enkele malen officiële pasjescontroles gehouden, waarbij aan iedere bezoeker naar het pasje gevraagd wordt. Natuurlijk kent het team de meeste bewoners en gebruikers van ons zwembad, maar toch blijkt het ieder seizoen zinvol om op deze manier oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

BEWONERSPASJES:
Voor ieder lid van het huishouden, dat zelfstandig komt zwemmen, kunt u een pas aanvragen. Kinderen krijgen alleen toegang in de uren dat er ook toezicht is.
Aanvragen Zwembadpas(sen)

INTRODUCEES
Introducees zijn welkom. Om te voorkomen dat het zwembad bij mooi weer wordt overspoeld door zwemmers van buiten de wijk, gelden de volgende regels.

AANTAL INTRODUCEES:
Per persoon (per pasje) mag in principe één gast worden geïntroduceerd. Wanneer u eens meer gasten wilt introduceren, kunt u dat (het liefst vooraf) met het zwembadpersoneel overleggen. Voor éénpersoonshuishoudens geldt de regel dat er twee introducees mee mogen worden genomen.

De één op één regel wordt voor de jeugd wél consequent toegepast. De ervaring leert ons dat een grote hoeveelheid introducees van deze doelgroep vaak voor veel overlast zorgt en dat daardoor de veiligheid afneemt.

GASTENBOEK:
Introducees moeten altijd worden ingeschreven in het gastenboek, dat klaar ligt op het plankje bij het hokje van het personeel.

VERANTWOORDELIJKHEID:
De bewoner is verantwoordelijk voor zijn of haar introducé en laat die dan ook niet alleen achter in het bad. De verantwoordelijke toezichthouder kan bij overlast door een gast deze de toegang ontzeggen.

GASTENSTOP:
Bij (grote) drukte kan er een stop op toelating van introducees gelden. Er worden dan alleen nog bewoners binnen gelaten.

GASTENPAS:
U kunt voor uw gast een gastenpas aanvragen:

 • Als u een vaste oppas thuis heeft (graag dagen en tijden doorgeven)
 • Als u met vakantie andere mensen in huis heeft (periode aangeven)
 • Als u tijdelijk inwonende personen heeft (periode aangeven)
 • Uw gast kan dan ook zonder u het zwembad bezoeken.

Gastenpasjes kunnen aangevraagd worden via het formulier Aanvragen Zwembadpas(sen). Aanvraag onder vermelding van naam van de gast en de periode, waarin de pas gebruikt zal worden. Kosten: € 7,50. Passen worden geblokkeerd na afloop van de opgegeven termijn. Eventueel kan de gastenpas tegen betaling weer verlengd worden. Een gast mag geen introducees meenemen.

VEILIGHEID:
Ieder jaar gebeuren er in zwembaden ongelukken en verdrinken er kinderen. Oók in baden, waar toezicht wordt gehouden! In ons bad wordt toezicht gehouden door personeel met een EHBO/BHV en reanimatie diploma en wordt de hand gehouden aan strenge regels om ongelukken te voorkomen. Op die strenge regels worden geen uitzonderingen gemaakt!

In het peuterbad kunnen kinderen zonder bandjes spelen onder toezicht van een ouder of verzorger.

Bandjes zijn verplicht voor kinderen zonder diploma in het grote bad.

Kinderen met bandjes mogen in het ondiepe deel bij de bankjes zwemmen en in de ondiepe helft van het ‘lange stuk’

Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen, dus houd uw kind s.v.p. in het oog!

Kinderen met bandjes horen niet alleen (zonder volwassene) in de buurt van het diepe bad te komen.

Kinderen, die bijna mogen afzwemmen, kunnen in overleg met het zwembad personeel als het rustig is wel met een volwassene zonder bandjes oefenen. De volwassen begeleider is wel verantwoordelijk voor het directe toezicht op dat moment.

Duiken is alleen toegestaan in het diepe deel van het bad.

Salto’s en andere capriolen vanaf de rand zijn niet toegestaan.

Als het druk is, zijn grote opblaasvoorwerpen niet toegestaan omdat deze het zicht op het water belemmeren. Vraag bij twijfel aan het personeel of je krokodil het water in mag.

Tennisballen of andere harde ballen zijn niet toegestaan.

Glaswerk (flessen, wijnglazen e.d.) is niet toegestaan rond en in het bad.

Het zwembad is rookvrij. Voor de rokers, het dringende verzoek buiten het zwembadterrein te roken.

OMGANGSREGELS:
In het bad gelden geen bijzondere omgangsregels. We gaan ervan uit dat we allemaal rekening met elkaar houden om het gezellig te hebben.

GEBRUIK VAN HET BAD:
Er zijn verschillende categorieën zwemmers. Zo kennen we de ‘baantjeszwemmers’ en de spelende kinderen (en volwassenen). In de zo gegroeide praktijk maken de baantjeszwemmers vooral in de rustige (ochtend -)uren gebruik van het bad. Op schoolvrije dagen vragen we aan de kinderen om in de ochtenduren rekening te houden met de baantjestrekkers en hen niet te hinderen. Later op de dag trekken de baantjeszwemmers zigzagbaantjes om de spelende kinderen heen.

AFVAL:
Er staan altijd prullenbakken klaar om het afval in te gooien. We vragen ouders om hun kinderen aan te leren hun afval daar ook daadwerkelijk in te gooien! En niet op het gras of op de vloer van de kleedhokken. Ook de kleine snoeppapiertjes, gevallen chipjes, lollystokjes en plasticjes rond rietjes horen in de prullenbakken! Of neem een afvalzakje mee om je rommel weer mee naar huis te nemen. Rokers kunnen een asbak lenen om te voorkomen dat de peuken in het gras terecht komen. We hebben met zijn allen toch terecht een klimaatprijs gewonnen !?

KLEDINGVOORSCHRIFTEN:
Het is niet toegestaan om topless of naakt te zwemmen, zonnen of lopen.

GEVONDEN VOORWERPEN:
Vergeten spullen worden het hele seizoen bewaard. Vraag aan het personeel of uw verloren voorwerp is gevonden. Na afloop van het seizoen worden alle gevonden voorwerpen weggegeven of weggegooid.

Het team doet haar best er weer een – in de eerste plaats – veilig, maar ook gezellig seizoen van te maken. Met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij het personeel of het bestuur terecht. Wanneer u klachten hebt, meld deze dan zo snel mogelijk, zodat erop ingegaan kan worden! Wanneer u tevreden bent, horen we het natuurlijk ook graag!

Tennisbaan

tennisbaan_na_coating_2003_001-1

De tennisbaan (zonder verlichting) is het gehele jaar geopend (mits bespeelbaar). Het is een zogenaamde betonbaan. Alleen de bewoners van wijk Rozendaal hebben toegang tot de baan. Het spelen gaat volgens het systeem van ‘afschrijven’, waarbij je van tevoren kan intekenen op een bepaalde speeltijd. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het digitale inschrijfformulier op de website. Iedere speelcombinatie heeft in principe een uur speeltijd. De tennisbaancommissie houdt toezicht op het naleven van de regels omtrent het gebruik van de tennisbaan. De gebruikers van de tennisbaan moeten zich aan de regels houden:

 • Betreden tennisbaan is alleen toegestaan tot zonsondergang
 • Betreden tennisbaan is alleen toegestaan door bewoners van wijk Rozendaal (of onder begeleiding van een bewoner uit wijk Rozendaal)
 • Betreden tennisbaan is alleen toegestaan voor het uitvoeren van de sport tennis
 • Betreden tennisbaan is alleen toegestaan nadat deze online is gereserveerd
 • Na het gebruik maken van de tennisbaan gelieve alle afval zelf op te ruimen
 • Honden zijn niet toegestaan op de tennisbaan
 • Bij het constateren van vernieling op de tennisbaan, kunt u dit melden bij de beheerder:
  beheerder@groenstichtingrozendaal.nl

Spelen in de wijk

SPEELVELDEN IN DE WIJK

Binnen de wijk zijn er twee grasvelden waarop kan worden gespeeld:
– tussen Bretagne en Bohemen
– tussen Dalmatië en Dordogne

SPEELTOESTELLEN OP DE PLEINEN

Elk plein beschikt in principe over twee speeltoestellen met uitzondering van Essex. De Groenstichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van de speeltoestellen. Deze worden net als alle openbare speeltoestellen in Leusden elk jaar door de inspectie gecontroleerd. Tevens moet een logboek worden bijgehouden door de beheerder. Indien een speeltoestel kapot is, meld dit dan zo spoedig mogelijk aan de beheerder.

Zandbakken zijn geen speeltoestellen. In principe wordt elk jaar in april het zand ververst.

HET BASKETBALVELD

Tussen Finnmark en Galicië is een ruim (basket)balveld te vinden.

HET AVONTURENEILAND

Voor de kinderen is in de wijk een prachtig (en spannend) avontureneiland aangelegd. Het eiland is vrij toegankelijk voor iedereen. Het spreekt voor zich dat voor de allerkleinste avonturiers begeleiding noodzakelijk is en dat honden hier niet worden uitgelaten.

TV internet en Ziggo

Hier treft u alle informatie aan omtrent:

 • TV
 • digitale TV
 • interactieve TV
 • internet
 • telefonie

De Groenstichting heeft een eigen kabelnetwerk dat is aangesloten op de glasvezelkabel van Ziggo. Met Ziggo is een contract afgesloten voor centrale levering van TV/Radio signaal. Dit contract loopt tot 1 januari 2017 en is inmiddels op basis van de uitkomsten van een enquête onder de bewoners met 5 jaar verlengd.

Wij kopen als Groenstichting het signaal voor radio/tv centraal in bij Ziggo (het basispakket van Ziggo). De kosten van dit signaal zitten in de maandelijkse bijdrage die u aan de Groenstichting moet betalen, maar tegen een veel lager tarief dan u als particuliere bewoner zou betalen. Voor digitale ontvangst heeft u bij nieuwere tv’s geen mediabox met smartcard meer nodig. Heeft u nog een oude tv, dan is voor digitale ontvangst wel een mediabox met smartcard van Ziggo nodig. De kosten daarvan bedragen ongeveer    € 2 per maand (huur).

Extra diensten
Bewoners hebben de mogelijkheid om zelf extra digitale pakketten van Ziggo af te nemen. De kosten hiervan worden rechtstreeks aan u als bewoner gefactureerd.  N.B. Het gaat hier uitsluitend om de extra kosten. Het basisabonnement is al betaald door de Groenstichting.
Dit geldt ook voor de afname van een all in one abonnement, dus inclusief telefonie en internet.

De korting
Ziggo hanteert een strikte scheiding tussen particuliere en collectieve (zakelijke) abonnementen. De Groenstichting heeft een Televisie Op Maat Interactief overeenkomst (TOM-i abonnement, contractnummer 570851).

De prijs van een extra pakket is het bedrag zoals op de site van Ziggo staat vermeld met een korting van € 15,45, omdat voor het basisabonnement al door de Groenstichting is betaald. Bestelling van extra diensten loopt gewoon via de website van Ziggo (afdeling particulier) of via hun 088 nummer, waarbij uitdrukkelijk moet worden vermeld dat u via de Groenstichting al een basisabonnement hebt. Laat u niet verwijzen naar afdeling zakelijk, want deze afdeling gaat niet over extra diensten.

Omdat het RTV signaal collectief door de Groenstichting wordt ingekocht, moet u zich voor vragen en/of klachten over dit signaal wenden tot de Groenstichting ( CAI@groenstichtingrozendaal.nl). Voor vragen en/of klachten over extra diensten, die u als particulier zelf afneemt van Ziggo, dient u zelf contact op te nemen met Ziggo via de website van Ziggo.

STORINGEN
Omdat de Groenstichting de contracthouder is, kunt u niet zelf als bewoner een storing bij Ziggo melden. Voordat een storing bij Ziggo gemeld wordt moet namelijk zeker zijn dat de oorsprong van het probleem bij Ziggo ligt. Hiervoor hebben we een checklist gemaakt. Het TV/radiosignaal komt aan de achterzijde van de woning binnen. Bij de meeste huizen zit het eerste aansluitpunt aan de achterkant van de woonkamer naast de verwarming onder de vensterbank.

CHECKLIST TV-SIGNAAL

 1. Controleer eerst of de antennestekkers en kabels goed vast zitten. Het klinkt stom maar je zult net zien …
 2. Controleer of een andere TV in huis wel een goed beeld geeft.
 3. Controleer of de stekker van de antenneversterker er wel in zit ( indien aanwezig). Antennestekkers goed bevestigen en antenneversterker voorzien van stroom.
 4. Vraag bij de buren naar de beeldkwaliteit van hun TV om te controleren of de storing enkel voor één huis geldt dan wel voor meerdere huizen.
 5. (Deze stap alleen als u digitale TV ontvangt): controleer of analoge TV wel beeld geeft en controleer of de smartcard goed in de TV (c.q. in de digitale ontvanger) zit.

Mochten deze stappen uw probleem niet verhelpen, neem dan contact op met het aanspreekpunt van de groenstichting:   cai@groenstichtingrozendaal.nl.
Zij kunnen dan de storing voor u melden bij Ziggo.

Het groen in de wijk

Eén van de unieke kenmerken van onze wijk is wel de parkachtige omgeving die van het wonen in deze wijk een beleving maakt. ‘Groen is emotie’ en in de wijk is dan ook veel emotie te beleven in de vorm van waterpartijen, prachtige bomen en struiken, maar zeker ook een enorme diversiteit aan bloemen en planten. Daarnaast is er veel speelruimte voor jong en oud. Naast het zwembad met ligweide en de tennisbaan zijn er trapveldjes, een basketbalveld, en het pirateneiland dat is aangelegd om hutten te bouwen.

In verschillende seizoenen kan men vruchten plukken en rapen op veel plaatsen in het park. Zo kan men volop hazelnoten en tamme kastanjes vinden, maar ook walnoten. Tevens is er een bramenveldje en kan men op diverse plaatsen frambozen plukken.

Een belangrijk aspect van  “Groenstichting Rozendaal” is dat bewoners inspraak hebben in de inrichting en onderhoud van het groen.

DE GROENCOMMISSIE

De groencommissie is een adviescommissie van het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid, de aanpak en het onderhoud van het groen. De groencommissie werkt plannen uit inclusief de daarbij horende budgetten met bijbehorende offertes. Het bestuur stelt uiteindelijk vast of de plannen verwezenlijkt kunnen worden en geeft via de beheerder van het park opdracht tot uitvoering.De groencommissie bestaat uit een vijftal leden en komt één maal per maand bij elkaar. Tijdens een vergadering zijn meestal ook de beheerder, één van de DB leden en de hovenier aanwezig voor een zo direct mogelijke communicatie. Binnen de groencommissie zijn  drie personen belast met het toezicht op een deel van de wijk:
Noord (Finnmark, Galicië, Gironde en Henegouwen)
Midden (Calbrië, Dalmatië, Dordogne en Essex)
Zuid (Ardennen, Aragon, Bohemen en Bretagne)

Contact met de groencommissie via e-mail: groen@groenstichtingrozendaal.nl

De uitvoering van het onderhoud wordt gedaan door hoveniersbedrijf De Ridder.
Het onderhoud van de waterpartijen in het park, de paden en de bruggen valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De groencommissie heeft hier geen directe invloed op.

HET GROENBELEID IN DE WIJK

Het groenbeleid is gebaseerd op een groenbeheerplan, dat in 1998 is uitgebracht door het IPC en is samengesteld aan de hand van de mening van de bewoners over het groen in de wijk. Dit plan heet kortweg het IPC plan.  Samengevat beoogt dit plan het creëren van een parkachtige omgeving waarin schoonheid, functionaliteit en privacy met elkaar in evenwicht zijn. Het volledige IPC plan kunt u downloaden door te klikken op  Groenbeheerplan IPC 1998.

GROENRENOVATIE

Het groenbeeld dat in dit IPC plan staat beschreven, kwam echter niet meer overeen met het groen zoals we dat nu kennen in een groot gedeelte van de wijk. Veel groen was verwilderd en bomen waren torenhoog gegroeid. Om dat te veranderen werd er in 2009 een begin gemaakt met de renovatie van het groen in de wijk.

Het stuk groen achter het zwembad werd als ‘pilot’ gebruikt om uit te vinden wat er komt kijken bij zo’n make-over. Met name de inventarisatie van het bestaande groen, de planning voor kappen en herplant en de wijze van communicatie met bewoners moest voor het eerst grootschalig worden uitgezocht.

In 2010 is na afronding van de pilot een planning opgesteld om het groen in de hele wijk in 9 jaar fasegewijs te re-stylen, waarbij ieder jaar wordt bekeken welk stuk het meest urgent is. De aanpak van de buitenranden van de wijk zal afhangen van de plannen van de gemeente in verband met het aanpakken van de Asschatterweg en de Torenakkerweg. Meer informatie over de verschillende fases van de renovatie van het groen is te vinden in de bibliotheek voor bewoners.
In de loop van 2017 wordt een nieuw groenplan opgesteld.

SNOEIEN VAN BOMEN

De groencommissie snoeit alleen bomen indien er sprake is van overlast door overhangende takken. Ook als er sprake is van een monumentale of beeldbepalende boom, kan worden overwogen een boom te snoeien. Zie het hoofdstuk ‘ecologische feiten en weetjes’ voor meer informatie over dit onderwerp.

KAP- EN SNOEIAANVRAGEN

Als bewoner van Park Rozendaal heeft u de mogelijkheid uw wensen betreffende het groen in uw directe omgeving kenbaar te maken. U kunt aanvragen over kappen of snoeien van bomen of struiken direct naast of achter uw woning, doen via het downloaden van het volgende formulier: Kap- en snoeiaanvragen openbaar groen.

OVERHANG VAN GROEN IN UW TUIN

Overhangend groen mag door u zelf worden verwijderd, mits dit met beleid wordt uitgevoerd. Alleen bij hele grote takken zal de groencommissie tot actie overgaan als u een aanvraag hiertoe indient.

ECOLOGISCHE FEITEN EN WEETJES

Snoeien van bomen:
Als bomen gesnoeid worden, of opgekroond, zoals de gemeente dat doet, dan geven de meeste bomen en struiken extra uitschieters aan de onderkant of op de stam. Om het onderhoud in de wijk te beperken, worden bomen dan ook niet gesnoeid.

Brandnetels:
Brandnetels groeien op voedzame grond. Vaak krijgt de bodem na het kappen van een boom een flinke opleving, waardoor er direct na de kap brandnetels gaan groeien. Deze brandnetels zorgen dan op hun beurt voor uitputting van de grond, waardoor ze op den duur verdwijnen. Op plaatsen waar snoeiafval wordt neergegooid is de grond rijk aan voedingsstoffen en dus zullen er veel brandnetels groeien. Om deze reden haalt de hovenier altijd de resten van het maaien weg.

Een mooie boom of struik heeft ruimte nodig:
Een boom of struik kan pas mooi en groot uitgroeien als hij de ruimte krijgt om te groeien. Een vrijstaande boom of struik zal zijn natuurlijke vorm aannemen en ingeval van bloesem, zal de boom ook het rijkst bloeien en vruchten dragen. Om deze reden laat de groencommissie bomen en struiken die in elkaar groeien verwijderen om op die manier een parkachtige omgeving te krijgen en te houden.

Glasvezelnet

Aan de voorzijde van de woningen is een glasvezelnet aangelegd. In principe zijn alle woningen voorzien van een aansluiting. Diverse bewoners maken inmiddels gebruik van dit glasvezelnet, hebben hun eigen provider gekozen en betalen ook zelf de kosten hiervoor.