Veel gestelde vragen

(Opnieuw) aanvragen inlogcodes website bewoners

  • Bent u bewoner, maar heeft u nog geen inlog account voor de website?
    Stuur dan een e-mail naar accounts@groenstichtingrozendaal.nl (vergeet niet uw adres te vermelden). U ontvangt dan binnen twee dagen uw inlogaccount.
  • Kunt u niet inloggen of bent u uw wachtwoord kwijt?
    Stuur dan een e-mail naar accounts@groenstichtingrozendaal.nl (vergeet niet uw adres te vermelden). Ook dan ontvangt u binnen twee dagen uw inlogaccount en/of nieuw wachtwoord.
  • Bent u geen bewoner maar wilt u graag inloggen?
    Er zijn enkele secties die alleen beschikbaar zijn voor bewoners. Inloggen is dan ook voorbehouden aan de bewoners van de wijk.

Aanvraag wijzigingen groen

Het beheren van het openbaar groen is geen sinecure. Geen enkel ander onderwerp in de wijk doet meer stof opwaaien. Om eindeloze discussies te voorkomen heeft de Groencommissie een werkwijze vastgesteld. Hier kunt u tevens de kapcriteria en het kap- en snoeiaanvraagformulier downloaden.

Aanmelden zwembadkamperen

Het zwembadkamperen vindt altijd plaats in het laatste weekend van de zomervakantie. De aankondiging wordt gepubliceerd op de website. Aanmelding vindt plaats via een inschrijfformulier, dat u kunt downloaden. Zie hiervoor de link in de (voor)aankondiging van het zwembadkamperen op de site.

Ik wil graag iets verkopen; kan dit op de site?

Nee, de website van de Groenstichting wordt beheerd door vrijwilligers en het beheer van alle advertenties zou erg veel tijd van hen vragen. Daarnaast zijn er hele goede sites zoals Marktplaats waar je ook nog een groter publiek bereikt.

Wel is er de mogelijkheid om iets aan te bieden of te verkopen via de besloten Deel en weggeefhoek op de Facebookpagina van Eurowoningen. Hiervoor moet u wel een Facebookaccount hebben.

Melden van overlast, onveilige situaties of onraad

Ook in onze wijk is er soms sprake van overlast of onveilige situaties. Het is goed om te weten met wie u waarvoor contact kunt opnemen.

Bij constatering van zwerfvuil, losliggende stoeptegels of achtergebleven grof vuil
Maar ook bij het ontdekken van kapotte openbare verlichting, ongedierte of verstopping van het riool belt u met de meldlijn van de gemeente. Meldlijn wijkbeheer, tel. 033-4961710, e-mail: meldlijnrb@leusden.nl

Zie voor meer informatie ook de website van de gemeente (www.leusden.nl). Neem in dat geval ook altijd contact op met de beheerder Barbara Mohr, bij voorkeur via email: beheerder@groenstichtingrozendaal.nl. In dringende gevallen is zij bereikbaar via tel. 06 51681674. Zij kan u altijd ondersteunen om ongewenste situaties snel op te lossen.

Bij overlast of verdachte situaties
U kunt dan altijd 112 bellen. Daarbij is het van groot belang dat u indien mogelijk een signalement doorgeeft. Foto’s maken is toegestaan. Meldlijn politie 112

In andere gevallen kunt u de politie bellen via 0900-8844. Via dit nummer kunt u ook in contact komen met de wijkagent (de heer E.J. van Lutterveld) en kunt u informatie of advies inwinnen. U kunt vanuit 0900-8844 ook doorgeschakeld worden met de meldkamer.

Bij onveilige situaties binnen de wijk
Constateert u een onveilige situatie binnen de wijk die niet onmiddellijk aangepakt hoeft te worden maar op korte termijn wel opgelost dient te worden dan is Barbara Mohr, de beheerder van de wijk, het aanspreekpunt. Contact bij voorkeur via email: beheerder@groenstichtingrozendaal.nl

Eigen initiatief
Heeft u overlast van buren of hangjongeren, spreek de veroorzaker(s) hierop aan. Dit kunt u alleen doen, maar ook samen met andere omwonenden die zich aan het gedrag storen. Maak met elkaar afspraken over de overlast, bijvoorbeeld over de tijdstippen waarop de muziek wat harder kan. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij uw wijkagent terecht (te bereiken via 0900-8844).

De wijkagent pakt problemen op zoals woninginbraken, vandalisme en geweld, maar probeert ook problemen te voorkómen. Als de wijkagent bijvoorbeeld beginnende overlast door jongeren signaleert, maakt de wijkagent afspraken met de gemeente, jeugdwerk, de jongeren en/of u. Dit om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen.

Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen binnen of buiten de wijk? Geef dan via onderstaande link op wie de nieuwe bewoners zijn. U begrijpt dat dit essentieel is voor de administratie van de Groenstichting én voor de verrekening van de jaarlijkse bijdrage.

Zenderoverzicht Ziggo

De Groenstichting heeft een collectief abonnement voor de levering van radio- en tv signaal (zowel analoog als digitaal) bij Ziggo. Deze signalen bereiken uw huis via de kabelaansluiting aan de achterzijde van de woningen. Zonder decoder van Ziggo is alleen analoge ontvangst mogelijk. Voor digitale ontvangst moet u zelf een decoder met smartcard aanschaffen.

Klik hier of op de onderstaande afbeelding voor het actuele zenderoverzicht van Ziggo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*