Vanaf 1 juli bestrijding processierupsen in de wijk

Vanaf 1 juli bestrijding processierupsen in de wijk

Er zitten veel nesten van de processierupsen in de eiken in onze wijk. De betreffende bomen zijn gemarkeerd met rood-witte tapes. Afgelopen maandag 1 juli jongstleden is er gestart met de bestrijding hiervan. De nesten van de rupsen worden weggezogen. Dit is niet eerder gedaan, omdat hierover een afspraak bestond met de gemeente. Helaas is gebleken dat de gemeente deze afspraak niet kon nakomen. Het bestuur heeft toen zelf een andere oplossing moeten zoeken. Alle aangedane bomen (dus ook die niet gemarkeerd zijn) worden aangepakt. Het grasveld bij het zwembad wordt hierbij ook meegenomen.

Informatie van het RIVM over de eikenprocessierups

De eikenprocessierups (Thaumethopea processionea) is de rups van een nachtvlinder. Op een groot aantal eikenbomen in vrijwel geheel Nederland kan men in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen aantreffen.

Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs – in processie – op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten bij de mens ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Hoe voorkomt u ongemak?

Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals met vrijgekomen brandharen en lege nesten. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Waarschuw kinderen voor het gevaar van de rups. Kies wanneer het mogelijk is voor een andere route waar geen besmette bomen staan. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zo nodig ook kleren (liefst op 60 °C).
Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème met bijvoorbeeld menthol of een gel van Aloë Vera kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts. Als de eikenprocessierups in uw woonomgeving voorkomt probeer te voorkomen dat brandharen of nesten de woning binnenwaaien. Houd zandbakken zoveel mogelijk gesloten en laat geen speelgoed buiten liggen. Houd er rekening mee dat op plaatsen waar eikenprocessierupsen aanwezig waren de brandharen nog geruime tijd (6-8 jaar) voor ongemak kunnen zorgen.