Vacatures

Onze wijk is uniek en heeft een hoog ‘woonniveau’. Veel bewoners dragen als vrijwilliger hiertoe bij. Maar dit kan alleen blijven bestaan wanneer we als bewoners inzet tonen en met zijn allen mee blijven denken en doen.

Wil je ook een steentje bijdragen?  Er zijn de volgende vacatures:

 • CAI commissie
  Als vrijwilliger cai commissie onderhoud je de contacten met Ziggo en los je – zo mogelijk –  problemen van bewoners op bij verzoeken om aanvullende diensten in aanvulling op het collectieve abonnement van de Groenstichting. Ook meld je eventuele storingen in het kabelnet, voor zover die storing zich voordoet in het net van Ziggo. 
 • Pleinvertegenwoordigers voor: Dordogne, Finnmark en Gironde
  Pleinvertegenwoordigers zijn lid van het Algemeen Bestuur, worden gekozen door de bewoners van hun plein en vertegenwoordigen deze in het bestuur.
 • Plaatsvervangend pleinvertegenwoordiger voor: Calabrië, Dalmatië en Gironde
  Als plaatsvervangend pleinvertegenwoordiger vervang je de pleinvertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur. Dat wil zeggen dat je bij afwezigheid van de pleinvertegenwoordiger stemrecht hebt. Tevens kan je deelnemen aan de vergadering, ook als de pleinvertegenwoordiger wel aanwezig is. Elk plein heeft echter maar één stem.
       
 • Voorzitter en lid redactiecommissie
  De voorzitter is het aanspreekpunt van de redactie en is verantwoordelijk voor de taakverdeling binnen de commissie. Ook van deze voorzitter wordt verwacht dat hij/zij regelmatig de vergaderingen van het AB bijwoont. Voor meer informatie: redactie@groenstichtingrozendaal.nl
 • Van een redactielid wordt verwacht dat hij/zij korte verslagjes maakt van activiteiten in de wijk en een paar keer per jaar een artikel schrijft over een specifiek voor de wijk relevant onderwerp. Ervaring met WordPress is een pre, maar is niet perse noodzakelijk. Lijkt je dat leuk, neem dan contact op met de redactie!
 • Lid van de kascommissie
  De penningmeester is verantwoordelijk voor het voeren van een deugdelijke financiële administratie. Na ieder kalenderjaar levert de penningmeester de administratie van het voorgaande jaar in bij de accountant die vervolgens de jaarrekening opmaakt. Na akkoord van de penningmeester wordt de concept jaarrekening verstrekt aan de kascommissie. De kascommissie controleert aan de hand van de administratie of de jaarrekening een juiste weergave is van de financiële positie en resultaat van de Groenstichting Rozendaal.  Vervolgens adviseert de kascommissie het Algemeen Bestuur inzake het al dan niet goedkeuren van de jaarrekening. Zo nodig kan de kascommissie ook aanbevelingen doen. 

Heb je belangstelling voor een van de vacatures of heb je vragen hierover? Dat kan via: secretaris@groenstichtingrozendaal.nl

Gebruik het onderstaande aanmeldformulier om jezelf direct aan te melden als vrijwilliger in je eigen wijk.

.

Aanmeldformulier vrijwilliger van je eigen wijk

Meld je aan als vrijwilliger van je eigen wijk door het onderstaande aanmeldformulier in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Bij voorbaat dank voor je inzet!

Met vriendelijk groet, Nicolette Dekker | secretaris
 • Optioneel: heeft u ideeën of wilt u ook nog iemand anders opgeven voor de ICT computerhulpclub? Voeg het vooral toe in het bovenstaande tekstveld.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.