Vervanging sleutels door nieuwe toegangspas gestart

Vervanging sleutels door nieuwe toegangspas gestart

Aan de eigenaar/bewoner van iedere woning is de uitnodiging gestuurd om de pas(sen) aan te vragen, tevens het moment om de binnenkort overbodige sleutels in te leveren. Voor een ingeleverde sleutel wordt de borg terugbetaald volgens het in de afgelopen jaren betaalde borgbedrag van €30,-. Voor de pas(sen) wordt eenmalig per pas €7,50 in rekening gebracht. Een pas is nodig voor iedere bewoner die zelfstandig gebruik wil maken van het zwembad.

Alle woningen zijn aangeschreven op basis van bij de penningmeester bekende e-mailadressen (contactpersoon voor bijdrage betaling). Bij de bewoners waarbij bij de verzending van de e-mail een foutmelding bij het afleveren van de mail is geconstateerd is een brief in de brievenbus gedaan. Binnenkort volgt nog een aanvulling over de regels rond de passen, als onderdeel van de regels voor het zwembad. Voor vragen/opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar passen@groenstichtingrozendaal.nl

——————————————————————————————————-

Direct zwembadpas(sen) aanvragen

——————————————————————————————————-

Waarom een nieuw toegangssysteem voor zwembad en mogelijk de tennisbaan?
Het bestaande systeem voor de toegang tot het zwembad is verouderd. Het aanmaken van de huidige pasjes is arbeidsintensief en kost de stichting te veel geld. Daarnaast zijn er veel sleutels in omloop, waarbij een sluitende administratie ontbreekt voor de in omloop zijnde sleutels. Ook is de aanschaf van deze sleutels kostbaar en wil de stichting af van het borgsysteem.

Het doel is ook meer controle over de toegang tot het zwembad te krijgen. Dat wil zeggen dat er alleen toegang is voor de huidige bewoners van deze wijk en eventuele introducees. We gaan daarom over op elektronische, persoonsgebonden pasjes. Dit systeem is op termijn goedkoper, veiliger en makkelijker te onderhouden.

Wat moet er allemaal gebeuren?
Het slot van het zwembad wordt vervangen door een kaartlezer. Elke bewoner levert zijn sleutels en passen in en krijgt daarvoor in de plaats elektronische toegangspassen. Deze passen zijn strikt persoonlijk en voorzien van een uniek nummer en pasfoto. Deze pas verleent toegang tot het zwembad. De komende tijd zal worden bekeken welk type slot op de tennisbaan moet komen. We streven naar hetzelfde systeem als bij het zwembad. Bewoners van de wijk hebben voor zwembadsleutels een borg betaald.

Nog wat voordelen op een rijtje:

  • Het systeem is op termijn goedkoper
  • Het maken van pasjes gaat sneller
  • De toezichthouders zwembad zien snel of de juiste persoon de drager is van het pasje
  • Geen dure sleutels meer
  • Geen borg meer
  • Bij verhuizing kunnen passen direct geblokkeerd worden
  • Bij bijvoorbeeld onweer kan de beheerder het zwembad elektronisch sluiten
  • Jonge kinderen met eigen pas kunnen pas na 9 uur in het zwembad (toezicht)