Toegangssysteem zwembad: stand van zaken

Toegangssysteem zwembad: stand van zaken

Het nieuwe toegangssysteem van het zwembad zal later dan gepland worden ingevoerd.
Het vervangen van het slot en het invoeren van het pasjessysteem is ingewikkelder gebleken dan we konden voorzien. Er wordt met man en macht gewerkt aan het zo snel mogelijk kunnen implementeren van het systeem. Dit zal nog enige tijd in beslag nemen. Wanneer het systeem werkt, zullen we alle bewoners informeren over hoe en wanneer ze hun sleutels en pasjes kunnen inruilen voor nieuwe toegangspasjes.

Waarom een nieuw toegangssysteem voor zwembad en mogelijk de tennisbaan?
Het bestaande systeem voor de toegang tot het zwembad is verouderd. Het aanmaken van de huidige pasjes is arbeidsintensief en kost de stichting te veel geld. Daarnaast zijn er veel sleutels in omloop, waarbij een sluitende administratie ontbreekt voor de in omloop zijnde sleutels. Ook is de aanschaf van deze sleutels kostbaar en wil de stichting af van het borgsysteem.

Het doel is ook meer controle over de toegang tot het zwembad te krijgen. Dat wil zeggen dat er alleen toegang is voor de huidige bewoners van deze wijk en eventuele introducees. We gaan daarom over op elektronische, persoonsgebonden pasjes. Dit systeem is op termijn goedkoper, veiliger en makkelijker te onderhouden.

Wat moet er allemaal gebeuren?
Het slot van het zwembad wordt vervangen door een kaartlezer. Elke bewoner levert zijn sleutels en passen in en krijgt daarvoor in de plaats elektronische toegangspassen. Deze passen zijn strikt persoonlijk en voorzien van een uniek nummer en pasfoto. Deze pas verleent toegang tot het zwembad. De komende tijd zal worden bekeken welk type slot op de tennisbaan moet komen. We streven naar hetzelfde systeem als bij het zwembad. Bewoners van de wijk hebben voor zwembadsleutels een borg betaald. Het is de bedoeling dat straks, bij inlevering van pasjes en sleutels de borg wordt terugbetaald. Daar staat tegenover dat voor nieuwe pasjes een bedrag per pasje zal worden gevraagd ter dekking van de kosten.

Nog wat voordelen op een rijtje:

  • Het systeem is op termijn goedkoper
  • Het maken van pasjes gaat sneller
  • De toezichthouders zwembad zien snel of de juiste persoon de drager is van het pasje
  • Geen dure sleutels meer
  • Geen borg meer
  • Bij verhuizing kunnen passen direct geblokkeerd worden
  • Bij bijvoorbeeld onweer kan de beheerder het zwembad elektronisch sluiten
  • Jonge kinderen met eigen pas kunnen pas na 9 uur in het zwembad (toezicht)