Zwembad reserveren

Beste bewoners,

Nog heel even en het zwembad gaat weer open. De voorbereidingen zijn in volle gang. Vanaf 1 mei kun je weer heerlijk komen zwemmen.

Aangepaste regels voor het zwemmen
In verband met het Coronavirus (COVID-19) moeten we echter nog wel een aangepast protocol aanhouden. Dit voor de veiligheid van het zwembadteam en alle bezoekers van het zwembad.

Wij willen alle bewoners vragen dit protocol goed te lezen, om goed op de hoogte te zijn wat in de komende tijd wel/niet mogelijk is wat betreft een bezoek aan het zwembad. Uiteraard is dit nieuwe protocol voor iedereen nieuw en wennen. Er zal door het zwembadteam regelmatig worden geëvalueerd en zo nodig bijstelling van het protocol voorstellen aan het bestuur.

Lees hier het protocol: Protocol Zwembad Eurowoningen ‘zwemmen tijdens COVID-19’

Beperkt aantal bezoekers
Het aantal bezoekers dat op tegelijkertijd kan zwemmen is tot nader bericht beperkt. Zwemmen zoals we gewend waren, gaat helaas dus op dit moment niet lukken. We hopen hierbij op begrip en medewerking van alle bewoners. Zodra het maatregelen vanuit de overheid verder worden versoepeld, zal uiteraard gekeken of er ook bij het zwembad weer meer mogelijkheden zijn.

Zwembadbezoek: vooraf via de website reserveren
Er is een schema opgesteld, zie hieronder, waarin voor jong en oud, met en zonder zwemdiploma, de banenzwemmers en de bommetjesmakers, ruimte is om te komen zwemmen. In het schema zijn tijdsvakken gemaakt. Per bezoek kun je één tijdsvak van een uur kiezen. Om te kunnen zwemmen moet je vooraf online via de website een reservering maken. Onder onderstaand schema vind je de reserveringsknoppen voor de verschillende tijdsvakken. Elke bewoner kan maximaal 2 reserveringen tegelijkertijd hebben staan, dit om alle bewoners de mogelijkheid te geven om in de komende weken te komen zwemmen. Nadat je hebt gezwommen kan je voor een volgende keer online weer een nieuwe reservering maken. Per persoon (uitgezonderd kinderen die met hun ouders meekomen) dient met een eigen e-mailadres te worden gereserveerd.

Zwembadpasjes
Een bezoeker (volwassenen en kinderen die zelfstandig naar het zwembad komen) moeten zich kunnen legitimeren met een persoonlijke zwembadpas. Mocht je nog geen zwembadpas hebben of deze kwijt zijn, vraag dan een zwembadpas aan.

Direct een zwembadpas aanvragen

Zwembadschema Groenstichting 2021

ZWEMTIJD RESERVEREN

Elke bewoner kan maximaal 2 reserveringen tegelijkertijd hebben staan, dit om alle bewoners de mogelijkheid te geven om in de komende weken te komen zwemmen. Nadat je hebt gezwommen kan je voor een volgende keer online weer een nieuwe reservering maken. Per persoon (uitgezonderd kinderen die met hun ouders meekomen) dient met een eigen e-mailadres te worden gereserveerd.

Elke bewoner kan maximaal 2 reserveringen tegelijkertijd hebben staan, dit om alle bewoners de mogelijkheid te geven om in de komende weken te komen zwemmen. Nadat je hebt gezwommen kan je voor een volgende keer online weer een nieuwe reservering maken. Per persoon (uitgezonderd kinderen die met hun ouders meekomen) dient met een eigen e-mailadres te worden gereserveerd.

AVG & online reservering en registratie bij zwembadbezoek

AVG beleid Groenstichting
De persoonsgegevens worden volgens de regels van de AVG behandeld.
Het doel van het registreren van de bezoekers is enerzijds het tellen van het aantal bezoekers en anderzijds inzichtelijk hebben wie wanneer is geweest. Dit is nodig om bij een eventuele besmetting andere bewoners te informeren en passende maatregelen te laten nemen. Dit gebeurt uiteraard alleen door de daartoe aangewezen instantie. De gegevens zijn alleen in te zien door het zwembadpersoneel en beschikbaar voor de daartoe bevoegde instantie. De bewaartermijn van deze gegevens is ten hoogste vier weken na inschrijving. Het betreft de volgende persoonsgegevens: naam bezoeker en pasnummer. In het online registratiesysteem wordt ook nog het emailadres geregistreerd.

Online reservering en registratie zwembadbezoekers
Uw persoonsgegevens worden behandeld volgens het AVG beleid van de Groenstichting Rozendaal. Persoonsgegevens in deze context bewaren wij ten hoogste vier weken vanaf moment van registratie. Het doel van de vastlegging is het tellen van het aantal bezoekers en het inzichtelijk hebben wie wanneer is geweest. De gegevens zijn alleen in te zien door het zwembadpersoneel en beschikbaar voor de daartoe aangewezen instantie.