Bewonersbijeenkomst presentatie nieuw Groenplan 12 mei 2016

Bewonersbijeenkomst presentatie nieuw Groenplan 12 mei 2016

Met plezier nodigt de groencommissie en het algemeen bestuur alle inwoners van Park Rozendaal uit voor de presentatie van het Groenplan op donderdag 12 mei a.s. in Theater De Tuin, De Smidse 1b. Om de avond gestructureerd te laten verlopen, willen we u verzoeken zich vóór 5 mei op te geven via de pleinvertegenwoordiger door middel van het inschrijfformulier dat u via de e-mail heeft ontvangen. Graag inleveren bij uw pleinvertegenwoordiger. Wij vragen u daarin ook om reacties en feedback op het plan ter voorbereiding van de discussie op de bijeenkomst.
Nb: pleinen die momenteel geen pleinvertegenwoordiging hebben kunnen hun inschrijfformulier indienen bij secretaris@groenstichtingrozendaal.nl of bij haar in de bus doen: Finnmark 48.

Klik hier voor de plattegrond en klik hier voor het Groenplan.

Agenda
19.45: inloop. Koffie en thee wordt u aangeboden
20.00 uur Presentatie van het groenplan
20.30 uur Bespreken van vragen en ideeën
21.30 uur Afsluiting met gelegenheid tot een drankje aan de bar (eigen kosten).

Uw groencommissie en uw Algemeen Bestuur