Handboek pleinvertegenwoordigers

Deze pagina heeft als doel om pleinvertegenwoordigers te helpen in hun werkzaamheden.

Hier vind je de huidige pleinvertegenwoordigers.

Voor (plaatsvervangend) pleinvertegenwoordigers is er een handboek.

Een checklist indien er nieuwe bewoners zijn.

Een Welkomstbrief indien een bewoner zich (nog) niet heeft ingeschreven via de site (vaak huurders)

Er komt een richtlijn aangaande administratie van gegevens van bewoners.
(Dit is er nog niet en moet n.a.v. de nieuwe wet AVG/GDPR ontwikkeld worden)