Nieuwe overeenkomst met Ziggo

Nieuwe overeenkomst met Ziggo

Eind 2015 heeft u een enquête ingevuld over het Ziggo-signaal dat uw woning via de achterzijde bereikt. Het bestuur wilde weten hoeveel mensen nu nog steeds gebruik maken van het Ziggo-signaal aangezien er ook een glasvezelnet in de wijk beschikbaar is gekomen.Ruim 60% van de bewoners heeft deze enquête ook daadwerkelijk ingevuld en opgestuurd.

We hebben een statisticus de aangeleverde gegevens van de Ziggo-enquête laten bekijken. Uit dit consult is gebleken dat de respons van 60% ruim voldoende was om de vergaarde gegevens te mogen extrapoleren naar alle woningen van onze wijk. Uit de gegevens bleek dat een ruime meerderheid van de bewoners nog steeds gebruik maakt van het Ziggo-signaal in onze wijk.

We hebben de gegevens (na deze statistische bewerking) in het AB voorgelegd en hebben besloten opnieuw voor 5 jaar het Ziggo-signaal af te zullen nemen. De contracten worden inmiddels opgemaakt en ook de prijs is inmiddels bekend. We zullen per 1 januari 2017 rekening moeten houden met een opslag van enkele euro’s per maand. Vergeleken met de werkelijke tarieven van Ziggo betalen we dan nog steeds een zeer lage bijdrage. We hebben namelijk een korting van 62%.

Het bestuur dankt de commissie voor de getoonde inzet, de uitstekende enquête en het prima gedocumenteerde verslag  dat wij toegestuurd hebben gekregen.

De komende weken zal op de website de procedures rondom deze overeenkomst worden uitgewerkt. Wij zullen u hier eind augustus verder informeren.

Wij hopen u op deze wijze voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot kabel@groenstichtingrozendaal.nl.

Namens het bestuur,

Paul van den Hengel
Voorzitter Groenstichting Rozendaal