Nieuwbouw zwembadgebouw

Groenstichting-Rozendaal-zwembad-2021

Het zwembad heeft in onze wijk een belangrijke functie voor jong en oud! Het is een plek om te sporten, te spelen en om elkaar te ontmoeten. Tot nu toe kan dat alleen in het voorjaar en in de zomer.

De kuip van het zwembad is enige jaren geleden vernieuwd en de tegels om het zwembad zijn drie jaar geleden vernieuwd. Nu is het zwembadgebouw aan de beurt. Het sanitair is inmiddels afgekeurd en het gebouw zelf is ook aan ernstige slijtage onderhevig. Controlerende instanties hebben ons erop gewezen dat aanpassingen op het gebied van veiligheid en hygiëne noodzakelijk zijn.

Functie zwembadgebouw
Het zwembadgebouw is nu bedoeld om te douchen, je kunt gebruik maken van het toilet en de kleedruimtes. Ook is er een ruimte waar alle installaties in zijn ondergebracht. De werkgroep zwembadgebouw stelt voor om de functie van het nieuwe gebouw uit te breiden met een multifunctionele ruimte. Deze ruimte kan worden gebruikt voor nieuwe activiteiten met een sociaal karakter. Een plek waar iedereen elkaar laagdrempelig kan ontmoeten, maar ook kunnen er pleinvergaderingen, bijeenkomsten van commissies en bestuur worden gehouden.

Kortom: het kloppend hart van de wijk, in zomer en winter!

Eind januari zijn er verschillende scenario’s aan de wijk gepresenteerd, waarbij aan de bewoners is gevraagd hun voorkeur kenbaar te maken welk scenario hun voorkeur heeft. Hieronder ziet  u het overzicht van de stemming scenariokeuze Optie A of Optie B.

Optie A: Nieuwbouw zonder duurzame installaties, waarbij de voorbereidingen voor deze installaties wel worden getroffen.

Optie B: Nieuwbouw met duurzame installaties.

De werkgroep werkt dit moment aan het uitwerken va een definitief ontwerp. Bij het definitieve ontwerp wordt onder andere gekeken naar mogelijkheden wat betreft realisatie door middel van houtbouw. Het definitieve ontwerp inclusief complete financiële onderbouwing zal in een volgende fase aan de wijk worden voorgelegd.

Namens de werkgroep zwembadgebouw,

met vriendelijke groet,

Lida Maas en Nicolette Dekker

Heeft u een vraag voor de werkgroep Zwembadgebouw? Stuur dan een mail naar zwembadgebouw@groenstichting.nl

Uitslag stemming scenariokeuze

Stemming-1AB
Stemming 2
Stemming 3

Wijkbijeenkomst Zwembadgebouw - 26 januari 2022