Nieuwbouw zwembadgebouw

Groenstichting-Rozendaal-zwembad-2021

Het zwembad heeft in onze wijk een belangrijke functie voor jong en oud! Het is een plek om te sporten, te spelen en om elkaar te ontmoeten. Tot nu toe kan dat alleen in het voorjaar en in de zomer.

De kuip van het zwembad is enige jaren geleden vernieuwd en de tegels om het zwembad zijn drie jaar geleden vernieuwd. Nu is het zwembadgebouw aan de beurt. Het sanitair is inmiddels afgekeurd en het gebouw zelf is ook aan ernstige slijtage onderhevig. Controlerende instanties hebben ons erop gewezen dat aanpassingen op het gebied van veiligheid en hygiëne noodzakelijk zijn.

Functie zwembadgebouw
Het zwembadgebouw is nu bedoeld om te douchen, je kunt gebruik maken van het toilet en de kleedruimtes. Ook is er een ruimte waar alle installaties in zijn ondergebracht. De werkgroep zwembadgebouw stelt voor om de functie van het nieuwe gebouw uit te breiden met een multifunctionele ruimte. Deze ruimte kan worden gebruikt voor nieuwe activiteiten met een sociaal karakter. Een plek waar iedereen elkaar laagdrempelig kan ontmoeten, maar ook kunnen er pleinvergaderingen, bijeenkomsten van commissies en bestuur worden gehouden.

Kortom: het kloppend hart van de wijk, in zomer en winter!

Nieuw gebouw
In het realiseren van het nieuwe gebouw is een aantal keuzes te maken en de werkgroep zwembadgebouw neemt je graag mee in de diverse mogelijkheden. In aanloop naar de bewonersbijeenkomst, eind van de zomer 2021, zullen wij je regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen met betrekking tot de volgende drie mogelijkheden:
• een zwembadgebouw zonder multifunctionele ruimte met de huidige installaties
• een zwembadgebouw met multifunctionele ruimte met de huidige installaties
• een zwembadgebouw met multifunctionele ruimte en nieuwe duurzame installaties

De voorzitter a.i. en de penningmeester van de Groenstichting hebben de eerste gesprekken met de bank gevoerd omtrent de financiering. Ook hierover hoort u binnenkort meer.

We raden u aan om de website in de gaten te houden voor verdere informatie. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u die mailen naar zwembadgebouw@groenstichting.nl. De vragen en antwoorden publiceren wij weer op de website zodat iedereen op de hoogte blijft van wat er onder de bewoners leeft.

Namens de werkgroep zwembadgebouw,

met vriendelijke groet,
Lida Maas en Nicolette Dekker

Werkgroep-Renovatie-Zwembadgebouw-1100x400