Met spoed gezocht: vrijwilliger CAI commissie

Met spoed gezocht: vrijwilliger CAI commissie

Bart Saltzmann heeft tot nu toe het beheer van het kabelnet en de contacten met Ziggo verzorgd. Dat heeft hij met grote toewijding gedaan. Helaas heeft hij aangegeven daarmee te stoppen. Bart, vanaf deze plaats hartelijk dank voor al je werkzaamheden voor de CAI commissie.
Gezien de ontwikkelingen bij/met Ziggo wordt met spoed een opvolger gezocht. Wie wil deze taak op zich nemen? Heb je interesse, neem dan contact op met het DB van de Groenstichting via db@groenstichtingrozendaal.nl