Kabel-informatie

Kabel-informatie

20180626: Klachten over dienstverlening Vodafone Ziggo

De afgelopen maanden heeft de CAI commissie diverse klachten ontvangen van bewoners over de gebrekkige dienstverlening, slechte adviezen en foutieve facturatie van Vodafone Ziggo. In overleg met de voorzitter van de Groenstichting Rozendaal is een escalatie richting Vodafone Ziggo gestart waarbij Vodafone Ziggo dringend is verzocht om intern orde op zaken te stellen en op zeer korte termijn concrete maatregelen te treffen:

 1. bij Vodafone Ziggo zakelijk evenals particulier duidelijk is dat er een collectief contract bestaat;
 2. bewoners via hun adres worden geïdentificeerd als één van de aansluitingen van het collectief contract (alle woningen van de wijk Rozendaal zijn aangesloten);
 3. bewoners hun collectief radio/tv signaal blijven ontvangen conform het collectief contract (de kosten hiervan worden door de Groenstichting betaald: dus geen individuele kosten);
 4. bewoners voor eventuele aanvullende diensten individueel worden gefactureerd met verrekening van de korting conform het collectief contract;
 5. Ziggo particulier bij advisering van evt. aanvullende diensten rekening houdt met (de verrekening van de korting van) het collectief contract.

Hedenochtend is telefonisch contact geweest met onze nieuwe accountmanager die heeft toegezegd dat:

 1. Tussentijds onze klachten en aanvragen kunnen worden behandeld door de (plv.) accountmanager via gijs.pluer@vodafoneziggo.com met cc aan edwin.zwaan@vodafoneziggo.com;vermeld altijd dat u deelneemt aan het collectieve contract (Contractnummer: ZZ-08-40984/1673280) en uw naam, adres incl. postcode.
 2. de CAI commissie en de voorzitter van de Groenstichting Rozendaal een schriftelijke bevestiging krijgen over de genomen cq te nemen maatregelen die wél resulteren in een goede advisering en afhandeling van vragen en/of klachten

Via dit besloten deel van de website wordt u verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

 

Ziggo Vodafone stopt met analoog signaal

Er veranderd niets aan het kabelnetwerk, noch aan (de abonnementsprijs van) ons collectief contract. Elke woning draagt, via de maandelijkse vergoeding aan de Groenstichting, bij aan het kabelnetwerk en collectief contract, ook als men hiervan geen gebruik maakt.

Enkel het analoge signaal wordt straks niet meer geleverd:

 • Via ons kabelnetwerk wordt het digitale signaal aangeboden (dat is nu ook al het geval).
 • Voor de ontvangst van het digitale signaal is het mogelijk dat er ontvangers nodig zijn. Dit is afhankelijk van het type tv toestel.
 • De ontvangers worden kosteloos geplaatst en de zenders worden bij de bewoners, indien zij hier hulp bij nodig hebben, door Ziggo ingesteld.
 • Volgens de website van Ziggo https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/digitale-tv/kijken/, wordt de eerste ontvanger gratis geleverd. Voor extra ontvangers moet betaald worden.

Het is nog niet bekend wanneer de digitalisatie gaat plaatsvinden in de regio Leusden. Voordat onze wijk aan de beurt is, worden wij ruimschoots van te voren geïnformeerd.

Ziggo zal ons eerst aanschrijven met informatie over de planning en wat de bewoner eventueel zelf kan doen. Vervolgens zal Ziggo contact met ons opnemen om een afspraak te maken om de omzetting bij onze stichting te begeleiden.

Heeft u een storing?

 1. Kijk hieronder bij het kopje “Storingsoverzicht’ of er een melding is aangemaakt;
 2. Ga naar https://www.ziggo.nl/zakelijk/klantenservice/actuele-storingen/ voor storingen m.b.t. het collectieve signaal
  • gebruik hiervoor postcode 3831AD met huisnummer 17
 3. Ga vervolgens naar https://www.ziggo.nl/klantenservice/storingen/ voor storingen m.b.t. uw individuele diensten
  • gebruik hiervoor uw eigen postcode en huisnummer
 4. Is er geen melding? Lees dan de publicatie onder “Algemene informatie over het collectieve radio-/tv signaal” in de onderste sectie van deze webpagina (+)

Storingsoverzicht

2017-03-28 (opgelost)

De storing zou voor de meeste bewoners moeten zijn opgelost. Oorzaak was frequentie omzettingen, verzwakt inkomend signaal en niet meer goed functionerende eindversterkers. Eén is inmiddels vervangen. Wellicht dat er nog één moet worden vervangen. Dat zal z.s.m. worden gedaan door Ziggo. Het is dus mogelijk dat er nog een aantal bewoners vandaag en morgen last hebben van de storing. Mocht de storing morgenmiddag niet zijn opgelost, verneemt de CAI commissie dat graag via het “kabel-contactformulier”.

Dank voor uw geduld en excuus voor het ongemak!

2017-03-27 (nieuwe storing)

Er zijn sinds afgelopen zondag diverse klachten binnengekomen over het radio/tv signaal. De klachten zijn nogal divers en hebben betrekking op zowel het analoge evenals digitale signaal. De klachten zijn zaterdag begonnen. Kennelijk worden niet alle bewoners getroffen.

Er is telefonisch contact geweest met Ziggo waarbij door Ziggo werd gemeld dat de klachten die sinds zaterdag bestaan, te wijten zijn aan frequentie omzettingen die momenteel plaatsvinden. Dat, ondanks dat niet iedereen klachten heeft (gehad).

Ziggo zal 28-03-2017 nader lokaal onderzoek verrichten tussen 13:00-17:00 waarbij ook wordt gekeken naar ons eigen kabelnetwerk infrastructuur.

Excuus voor het ongemak!