Jan Poot overleden

Jan Poot overleden

De heer Jan Poot, destijds directeur van Eurowoningen N.V. en ontwikkelaar van onze unieke wijk, is op 16 oktober 2018 overleden. Hij werd 94 jaar. Hij is tot het laatst betrokken gebleven bij onze wijk. De heer Poot kon zeer genieten van het feit dat de wijk nog steeds functioneerde zoals hij het bij het ontwerp indertijd voor ogen had. Ook stelde hij het zeer op prijs dat hij bij de jubilea van onze wijk werd uitgenodigd. Hij was daar vaak bij aanwezig. Bij ons 45-jarig jubileum in 2015 werd hij vergezeld door enkele zonen. Er was toen een ontmoeting geregeld met de bewoners van het eerste uur. Een aantal van hen bedankte hem persoonlijk voor het bedenken van ons Park Rozendaal. Dit deed hem zichtbaar goed. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor het realiseren van dit unieke woonconcept.