Gepland onderhoud – bomen rooien

Gepland onderhoud – bomen rooien

Beste bewoners,

Hierbij ontvangt u een update aangaande het rooien en de het geplande onderhoud van en aan de bomen in onze wijk.

Zoals iedereen weet staan in onze wijk veel bomen, dat levert een prachtig groene wijk. Maar bomen behoeven ook aandacht en onderhoud om mooi tot hun recht te komen. Dit onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een door de gemeente aangeleverd overzicht/verslag van de stand van zaken wat betreft de bomen in de wijk, het zogenaamde VTA. In dit VTA wordt de staat en geadviseerde actie per boom omschreven. In het  VTA dat dit jaar door de gemeente is aangeleverd staan ook bomen bestempeld als kappen vereist / risicovolle boom. Deze vermelde bomen zijn dood of in dusdanig slechte staat dat ze volgens de normen van de gemeente gekapt moeten worden. De rest van de bomen zal waar nodig op basis van dit verslag onderhoud krijgen. Bomen die van de gemeente voorzien zijn van een status (bijv. Waardevolle boom) zullen we weer moeten vervangen door een nieuwe boom. Als er een gat in het openbaar groen ontstaat door het wegvallen van de boom zal gekeken worden of nieuwe aanplant wenselijk is.

Regelmatig krijgen we ook verzoeken of bomen ingekort kunnen worden of de kroon gedund kan worden. Dit is bij de meeste bomen in onze wijk niet mogelijk en/of wenselijk. Het inkorten en of dunnen van de kroon zorg voor een snellere en nog grotere uitloop van de takken waardoor het probleem groter terugkomt. Daarnaast heeft dit als gevolg dat de jaarlijkse onderhoudskosten voor de bomen stijgt. Daar waar mogelijk en als de betreffende boom het toelaat zal er natuurlijk altijd rekening gehouden worden met verzoeken.

Onderstaand de lijst met bomen (zoals vermeld op VTA) die gekapt zullen worden. Hieronder staan de plattegronden met de nummers van de bomen. De rode cijfers op de plattegrond zijn de bomen die gekapt zullen worden. Boomnummer 58773 zal uit voorzorg worden gekapt omdat de verwachting is dat deze anders binnen nu en twee jaar gekapt zal moeten worden, dit i.v.m. zijn instervende kroon.

Het onderhoud van de bomen (overhangende en gevaarlijke takken snoeien, verwijderen van oud hout etc) zal tegelijk plaatsvinden met het rooien van de aangewezen bomen. We streven naar het uitvoeren van deze werkzaamheden eind januari / begin februari 2021.

Snoeien van openbaar groen (gepland in februari/maart 2021)
Deze geplande en eerder gecommuniceerde snoeironde gaat het DB samen met de groencommissie en beheerder nogmaals grondig analyseren. De reden voor deze analyse is het proces verduidelijken voor het nieuw samengestelde DB en de reacties die van meerdere bewoners zijn ontvangen op basis van de eerder gestuurde communicatie.

Mochten er vragen zijn omtrent deze aankomende kapronde kunnen jullie die sturen naar beheerder@groenstichting.nl.

Bestuur Groenstichting Rozendaal

Plattegronden - bomen rooien


De bomen die gekapt worden zijn:

nr reden Latijnse naam naam locatie categorie actie
50065 Slecht Fraxinus excelsior Gewone es cv. Bohemen Risicoboom Vellen
53990 Slecht Acer platanoides ‘Faassen’s Black’ Roodbladige Noorse esdoorn Essex Risicoboom Vellen
56102 Slecht Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’ Gewone es cv. Asschatterweg Risicoboom Vellen
55670 Dood Betula pendula Ruwe berk Torenakkerweg Risicoboom Vellen
56276 Slecht Prunus cerasifera ‘Nigra’ Rode Kerspruim Aragon Risicoboom Vellen
58701 Slecht Fraxinus excelsior Gewone es cv. Alpenpad Risicoboom Vellen
58028 Slecht Sorbus aucuparia Gewone Lijsterbes Dordogne Risicoboom Vellen
58029 Slecht Juglans regia Okkernoot Calabrie Risicoboom Vellen
58420 Slecht Acer pseudoplatanus ‘Spaethii’ Asschatterweg Risicoboom Vellen
57900 Slecht Castanea sativa Tamme Kastanje Torenakkerweg Risicoboom Vellen
60651 Dood Sorbus aucuparia Gewone Lijsterbes Asschatterweg Risicoboom Vellen
60112 Dood Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Dalmatie Risicoboom Vellen
42818 Dood Koelreuteria paniculata Lantarentjesboom Henegouwen Risicoboom Vellen
43430 Dood Alnus cordata Hartbladige els Dalmatie Risicoboom Vellen
61522 Slecht Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Bretagne Risicoboom Vellen
9902 Dood Picea omorika Servische spar Finnmark Risicoboom Vellen
9917 Slecht Prunus cerasifera ‘Nigra’ Rode Kerspruim Gironde Risicoboom Vellen
9911 Slecht Prunus cerasifera ‘Nigra’ Rode Kerspruim Henegouwen Risicoboom Vellen
9934 Slecht Tsuga heterophylla Westerse Hemlockspar Tussen Gironde en Henegouwen Risicoboom Vellen
58773 Matig Sorbus Aucuparia Gewone Lijsterbes Ardennen Attentieboom Jaarlijks controle