De organisatie in onze wijk

Groenplan-Rozendaal-160414-1

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de 12 pleinvertegenwoordigers en het dagelijks bestuur. Elke pleinvertegenwoordiger kan zich laten vertegenwoordigen door een plaatsvervanger.

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies:
–  Groencommissie
–  Redactiecommissie
–  Cai commissie (kabelbeheer)

Het toezicht en het onderhoud van het park is in handen van een tweetal personen, in dienst van de stichting t.w: de beheerder (het park met uitzondering van het zwembad) en de zwembadbeheerder.

Voor meer informatie: zie de afzonderlijke onderdelen die geplaatst zijn onder de onderstaande foto.

GSR-Andrea-Canisius

De beheerder van onze wijk is Andrea van der Poel. Bij haar kunt u terecht voor het aanvragen van pasjes en sleutels. Zij is ook de aangewezen persoon voor het melden van gevaarlijke situaties, vernielingen of rommel in het openbaar groen.

Telefonisch
Telefonisch is de beheerder te bereiken op het nummer 06-15276856

Langsgaan
Wilt u langsgaan bij de beheerder? Dit kan elke maandagmiddag van 15.00 – 17.00 uur  en donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur bij Calabrië 11. 

U moet hiervoor een afspraak inplannen in haar agenda: INPLANNEN AFSPRAAK

Via de mail
De beheerder is bereikbaar via het contactformulier hieronder (een reactie volgt binnen twee dagen, vaak al eerder).

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en een lid, die allen gekozen worden door het Algemeen Bestuur. Zij moeten ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de Groenstichting.

 

De secretaris is samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen van het algemeen bestuur, het verzenden van de agendastukken en notulen alsmede het reserveren van de vergaderlocatie. Andere taken van de secretaris zijn onder meer het inschrijven van nieuwe leden van het DB bij de Kamer van Koophandel, het uitnodigen van de kascommissieleden bij het bespreken van de jaarrekening en het opstellen van de lijst met vergaderdata van het AB.

Voorzitter

GSR-Paul-vd-Hengel

Paul van den Hengel | Essex 11 | tel: 033 2584484 / 06 37455031

Mail de voorzitter

Riena Ruinemans | Dalmatië  |

Mail de secretaris

Vice-Voorzitter

P1060745

Lida Maas, Dalmatië 78, tel.  033 4332226

Mail de vice-Voorzitter

Penningmeester

Man-Eurowoningen

Frits Rietkerk, Gironde 25, tel. 06 37318288

Mail de penningmeester

DB-lid

Roel nieuwe bril

Roel Wieringa, Bohemen 4, tel. 06 – 54296112

Mail DB lid

Het Dagelijks Bestuur (DB)

Man-Eurowoningen

Het Dagelijks Bestuur (DB)

Mail het hele Dagelijks Bestuur (DB)

De pleinvertegenwoordigers en plaatsvervangend pleinvertegenwoordigers zijn via e-mail bereikbaar: plv.(naam plein)@groenstichtingrozendaal.nl | pplv.(naam plein)@groenstichtingrozendaal.nl.

Zwembadteam 2020

GSR-Zwembadteam-2020-A

Zwembadbeheerder: Tineke Mekkes

De zwembadbeheerder is belast met het beheer en onderhoud van het zwembad en het toezicht op de dagelijkse gang van zaken in het zwembad.

Stuur een mail

De redactiecommissie verzorgt de inhoud van de website en nieuwsbrieven van de Groenstichting.

Redacteur

Janny Appel, Finnmark 2 | 06-19996467

Stuur een mail

Redacteur

Stuur een mail

CAI wordt beheerd door Carol van Moorsel (06-22463012)

De CAI commissie onderhoudt de contacten met Ziggo en meldt eventuele storingen in het kabelnet van de Groenstichting.

Voorzitter: Andrea van der Poel (beheerder)
Mark den Boef (gebied zuid)
Dirk Wendt (gebied midden)
Frans van der Meijden (gebied noord)
Marijke Kleijn

Adviseur: Hoveniersbedrijf Fa. De Ridder, Soesterberg