De organisatie in onze wijk

Groenplan-Rozendaal-160414-1

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de 12 pleinvertegenwoordigers en het dagelijks bestuur. Elke pleinvertegenwoordiger kan zich laten vertegenwoordigen door een plaatsvervanger.

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies:
–  Groencommissie
–  Redactiecommissie
–  Cai commissie (kabelbeheer)

Het toezicht en het onderhoud van het park is in handen van een tweetal personen, in dienst van de stichting t.w: de beheerder (het park met uitzondering van het zwembad) en de zwembadbeheerder.

Voor meer informatie: zie de afzonderlijke onderdelen die geplaatst zijn onder de onderstaande foto.

Groenstichting-2

Onze wijk heeft een Wijkbeheer voor het groen in onze wijk, ook voor het melden van gevaarlijke situaties, vernielingen of rommel in het openbaar groen.

Telefonisch
Telefonisch is de beheerder te bereiken op het nummer 06-15276856

Via de mail
De beheerder is bereikbaar via het contactformulier hieronder (een reactie volgt binnen twee dagen, vaak al eerder).

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en een lid, die allen gekozen worden door het Algemeen Bestuur. Zij moeten ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de Groenstichting.

De secretaris is samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen van het algemeen bestuur, het verzenden van de agendastukken en notulen alsmede het reserveren van de vergaderlocatie. Andere taken van de secretaris zijn onder meer het inschrijven van nieuwe leden van het DB bij de Kamer van Koophandel, het uitnodigen van de kascommissieleden bij het bespreken van de jaarrekening en het opstellen van de lijst met vergaderdata van het AB.

De pleinvertegenwoordigers en plaatsvervangend pleinvertegenwoordigers zijn via e-mail bereikbaar: plv.(naam plein)@groenstichtingrozendaal.nl | pplv.(naam plein)@groenstichtingrozendaal.nl.

Zwembadteam 2020

12006493_906650119372136_2397544522647590014_o

Zwembadbeheerder: Tineke Mekkes

De zwembadbeheerder is belast met het beheer en onderhoud van het zwembad en het toezicht op de dagelijkse gang van zaken in het zwembad.

Stuur een mail

De redactiecommissie verzorgt de inhoud van de website en nieuwsbrieven van de Groenstichting.

Janny Appel, Finnmark 2 | 06-19996467

Redactie

Mark den Boef (voorzitter)
Frans van der Meijden
Marijke Kleijn

Adviseur: Hoveniersbedrijf Van Dijk, Veenendaal