De organisatie in onze wijk

Groenplan-Rozendaal-160414-1

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de 12 pleinvertegenwoordigers en het dagelijks bestuur. Elke pleinvertegenwoordiger kan zich laten vertegenwoordigen door een plaatsvervanger.

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies:
–  Groencommissie
–  Redactiecommissie
–  Cai commissie (kabelbeheer)

Het toezicht en het onderhoud van het park is in handen van een tweetal personen, in dienst van de stichting t.w: de beheerder (het park met uitzondering van het zwembad) en de zwembadbeheerder.

Groenstichting-2

Onze wijk heeft een Wijkbeheer voor het groen in onze wijk, ook voor het melden van gevaarlijke situaties, vernielingen of rommel in het openbaar groen.

Via de mail
De beheerder is bereikbaar via beheerder@groenstichting.nl

Telefonisch
Telefonisch is de beheerder te bereiken op het nummer 06-15276856

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en een lid, die allen gekozen worden door het Algemeen Bestuur. Zij moeten ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de Groenstichting.

De secretaris is samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen van het algemeen bestuur, het verzenden van de agendastukken en notulen alsmede het reserveren van de vergaderlocatie. Andere taken van de secretaris zijn onder meer het inschrijven van nieuwe leden van het DB bij de Kamer van Koophandel, het uitnodigen van de kascommissieleden bij het bespreken van de jaarrekening en het opstellen van de lijst met vergaderdata van het AB.

Kees van Opdorp
Voorzitter

Alcwin Többen
Secretaris

Arjen Cozijn
Penningmeester

De pleinvertegenwoordigers en plaatsvervangend pleinvertegenwoordigers zijn via e-mail bereikbaar: plv.(naam plein)@groenstichtingrozendaal.nl | pplv.(naam plein)@groenstichtingrozendaal.nl.

12006493_906650119372136_2397544522647590014_o

Zwembadbeheerder: Tineke Mekkes

De zwembadbeheerder is belast met het beheer en onderhoud van het zwembad en het toezicht op de dagelijkse gang van zaken in het zwembad.

Stuur een mail

De redactiecommissie verzorgt de inhoud van de website en nieuwsbrieven van de Groenstichting.

Janny Appel, Finnmark 2 | 06-19996467
E-mail: janny.appel@groenstichting.nl

Redactie

Ad interim: Thijs Kemp en Franc Magnee