Automatische incasso maandbijdrage per 1 januari 2017 verplicht.

Automatische incasso maandbijdrage per 1 januari 2017 verplicht.

Zoals u wellicht weet bestaat de organisatie van de Groenstichting Rozendaal hoofdzakelijk uit vrijwilligers die dagelijks veel werk verzetten om de voorzieningen en het groen in onze woonwijk te onderhouden.Zo is het eveneens uit vrijwilligersbestaande bestuur ook verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de stichting. Vooralsnog wordt de gehele administratie door deze vrijwilligers gedaan.We constateren echter dat met name het beheer van de debiteuren heel veel tijd kost.

Debiteuren dat zijn eigenaren/bewoners, die maandelijks of jaarlijks de verplichte bijdrage betalen aan de Groenstichting. Het werk dat wij hebben aan de inning hiervan zit niet alleen in de mutaties (woningverkoop), maar hoofdzakelijk in de verschillende betalingsvormen die wij hanteren. Zo is het momenteel mogelijk om automatisch maandelijks of jaarlijks te betalen, maar ook kan elke eigenaar/bewoner zelf het maand-, of jaarbedrag overmaken. Juist deze laatste betalingsvorm zorgt voor een extra administratieve lasten, omdat hierdoor betalingsachterstanden kunnen ontstaan. Waarbij het ons veel tijd kost deze op te lossen.Wij zijn geen professioneel administratiekantoor en daarom wordt de administratieve last van het debiteurenbeheer te groot.

Het voltallig bestuur van de Groenstichting (het Algemeen Bestuur) heeft daarom besloten per 1 januari over te gaan op slechts één vorm van betaling voor de eigenaren/bewoners. Dit is een automatische maandelijkse incasso.

Zouden we de huidige mogelijkheden in stand houden, dan moeten we deze tijdrovende administratie uit handen  geven. De kosten die hiermee gepaard gaan zullen leiden tot een grotere financiële bijdrage van de eigenaren/bewoners. Het Algemeen Bestuur ziet dat als onwenselijk en niet in het belang van de eigenaren en bewoners in onze wijk.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

  1. U heeft al een machtiging afgegeven aan de Groenstichting voor een maandelijks automatische incasso.Dan hoeft u niets te doen. Deze loopt gewoon door.
  2. U heeft al een machtiging afgegeven aan de Groenstichting voor een jaarlijkse automatische incasso. Dan hoeft u ook niets te doen. Per 1 januari 2017 gaan wij de bijdrage alleen in 12 termijnen, maandelijks innen.
  3. U heeft nog geen machtiging afgegeven aan de Groenstichting. Dan dient u  ‘Automatische incasso activeren’ aan te klikken voor aanmelding of de papieren versie die elk huis in zijn brievenbus heeft gekregen in te vullen en in te leveren bij Dolomietenpad 1 ( de brievenbus naast de ingang van het zwembad / kantoor beheerder). Wacht er niet te lang mee, kan maar geregeld zijn!

Vergeet niet uw eventuele automatische opdracht die u zelf via de bank (of internetbankieren) geregeld heeft, stop te zetten.

Let op, eventuele bedragen die bij ons binnenkomen via een overmaking die u zelf doet worden teruggestort en kunnen in onze administratie na 1 januari 2017 niet meer verwerkt worden. Als u dus niets doet loopt u na 1 januari 2017 een betalingsachterstand op.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de penningmeester of de beheerder van de Groenstichting. Wij kunnen u ook helpen met het invullen van de machtiging.

Wij hopen, als vrijwilligers van de Groenstichting Rozendaal, op uw begrip en medewerking en verwelkomen u graag bij een van de activiteiten die het wonen in onze wijk nog mooier maken.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur Groenstichting Rozendaal

Rick Huizinga
Pennningmeester

Leusden, 12 juli 2016