Afvalinzameling

Afvalinzameling

Goed om te weten: Omdat veel mensen nu grotendeels thuis zijn, is het verzoek van de gemeente Leusden om de PMD container, de groencontainer en het oud papier te plaatsen bij de inritten van onze wijk (zie de geel gemarkeerde stukken op de kaart bijgaand). Op deze plekken kanhet afval dan makkelijk worden opgehaald door het afvalbedrijf.

Uiteraard het verzoek in het algemeen, nu veel auto’s de gehele dag op de pleinen geparkeerd staan deze zo te parkeren dat hulpdiensten hier geen problemen van ondervinden.

Tot slot: vanaf 1 april wordt het oud papier niet eenmaal per 2 weken, maar eenmaal per 4 weken op woensdag opgehaald. Voor meer informatie over de afvalophaaldata, zie https://www.mijnafvalwijzer.nl/