Aanpassing Torenakkerweg uitgesteld

Aanpassing Torenakkerweg uitgesteld

In 2018/2019 zal de Torenakkerweg opnieuw worden ingericht. Het plan:
De weg zelf wordt een meter smaller, het fietspad aan de kant van onze wijk wordt verwijderd en aan de andere kant van de weg komt een 4 meter brede groenstrook met bomen, zoals nu ook te zien is langs de Randweg. Het 3 meter brede fietspad komt aan de overkant te liggen, samen met het trottoir (1,5 meter). Het moet eenzelfde beeld gaan opleveren als de huidige situatie van de Asschatterweg langs onze wijk.

Hieronder een aantal overzichten om de plannen helder weer te geven.
ROOD = fietspad
GEEL = voetpad | stoep
GROEN = groenstrook
BRUIN = weg

De werkzaamheden aan de kruising Asschatterweg | Torenakkerweg gaan uitgevoerd worden in combinatie met de gehele aanpak van de Asschatterweg richting de biezenkamp.

Heeft u andere ideeën, mail dan naar de Groenstichting Rozendaal | Paul v.d. Hengel via voorzitter@groenstichtingrozendaal.nl.

Torenakkerweg-Noorderinslag

Overzicht plannen kruising Noorderinslag  – Torenakkerweg

Torenakkerweg-Asschatterweg

Overzicht plannen kruising Asschatterweg  – Torenakkerweg

Randweg-Leusden

Voorbeeld hoe de nieuwe stoep en het fietspad er uit komen te zien in de nieuwe situatie. Aan één zijde van de weg ( niet aan de kant van de onze wijk, maar aan de overkant) een stoep van 1,5 meter breed en een fietspad van 3 meter breed (fietspad wordt 2-richting verkeer).