De organisatie in onze wijk

GSR-AB-vergadering

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de 12 pleinvertegenwoordigers en het dagelijks bestuur. Elke pleinvertegenwoordiger kan zich laten vertegenwoordigen door een plaatsvervanger.

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal permanente commissies:
–  Groencommissie
–  Redactiecommissie
–  Cai commissie (kabelbeheer)

Het toezicht en het onderhoud van het park is in handen van een tweetal personen, in dienst van de stichting t.w: de beheerder (het park met uitzondering van het zwembad) en de zwembadbeheerder.

Voor meer informatie: zie de afzonderlijke onderdelen die geplaatst zijn onder de onderstaande foto.

GSR-Andrea-Canisius

Andrea van der Poel

De beheerder is belast met het toezicht op de dagelijkse gang van zaken in park Rozendaal. Bij deze persoon kunt u terecht voor het aanvragen van pasjes en sleutels. De beheerder is ook de aangewezen persoon voor het melden van gevaarlijke situaties, vernielingen, rommel in het openbaar groen en kapotte hekken en/of speeltoestellen.

Na 9 jaar heeft Barbara Mohr besloten terug te treden als beheerder. De functie van beheerder is derhalve op dit moment vacant.

Een sollicitatieprocedure zal in gang worden gezet. De functie zal voorlopig worden waargenomen door de vice-voorzitter, Andrea van der Poel. Berichten aan de beheerder komen bij haar terecht en worden door haar in behandeling genomen en beantwoord. Het spreekuur van de beheerder komt voorlopig te vervallen.

 

artMediaVVVLeusden

Telefonisch contact
In dringende gevallen kunt u telefonisch contact opnemen via 06 13761000.

Via de mail
De beheerder is bereikbaar via het contactformulier (een reactie volgt binnen twee dagen, vaak al eerder).

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en een lid, die allen gekozen worden door het Algemeen Bestuur. Zij moeten ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de Groenstichting.

 

De secretaris is samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen van het algemeen bestuur, het verzenden van de agendastukken en notulen alsmede het reserveren van de vergaderlocatie. Andere taken van de secretaris zijn onder meer het inschrijven van nieuwe leden van het DB bij de Kamer van Koophandel, het uitnodigen van de kascommissieleden bij het bespreken van de jaarrekening en het opstellen van de lijst met vergaderdata van het AB.

Voorzitter

GSR-Paul-vd-Hengel

Paul van den Hengel | Essex 11 | tel: 033 2584484 / 06 37455031

Mail de voorzitter

Secretaris

GSR-Nicolette-Dekker

Nicolette Dekker | Henegouwen 19  | tel: 06 52466761

Mail de secretaris

Vice-Voorzitter

GSR-Andrea-Canisius

Andrea van der Poel, Calabrië 11, tel. 06-13761000

Mail de vice-Voorzitter

Penningmeester

GSR-Rick-Huizinga

Rick Huizinga, Dalmatië 46 tel: 06 21840151

Mail de penningmeester

DB-lid

Man-of-vrouw-Eurowoningen

Vacature

Mail DB lid

Het Dagelijks Bestuur (DB)

GSR-Bestuur-2017-300

Het Dagelijks Bestuur (DB)

Mail het hele Dagelijks Bestuur (DB)

De pleinvertegenwoordigers en plaatsvervangend pleinvertegenwoordigers zijn via e-mail bereikbaar: plv.(naam plein)@groenstichtingrozendaal.nl | pplv.(naam plein)@groenstichtingrozendaal.nl.

Aragon

Hans-Wouter Ederwaard, Aragon 15, tel.

Stuur een mail

Plaatsvervangend pleinvertegenwoordiger

Man-of-vrouw-Eurowoningen

Vacature

Stuur een mail

Ardennen

Pleinvertegenwoordiger

Vrouw-Eurowoningen

Minke Pietersma, Ardennen 56, tel. 06 25274174

Stuur een mail

Plaatsvervangend pleinvertegenwoordiger

Vrouw-Eurowoningen

Maren van Harten, Ardennen 20, tel.

Stuur een mail

Bohemen

Pleinvertegenwoordiger

Maurice Sebok | Bohemen 77 | @: plv.bohemen@gmail.com

Stuur een mail

Plaatsvervangend pleinvertegenwoordiger

Vrouw-Eurowoningen

Gertrude Rademaker, Bohemen  47 | tel: 06 14868616

Stuur een mail

Bretagne

Pleinvertegenwoordiger

Man-Eurowoningen

Robin Schmidt | Bretagne 24 | tel: 06 55173868

Stuur een mail

Plaatsvervangend pleinvertegenwoordiger

Vrouw-Eurowoningen

Lisette Trebert | Bretagne 26 | tel:

Stuur een mail

Calabrië

Pleinvertegenwoordiger

Man-Eurowoningen

Joost Bruggeman, Calabrië 25, tel.

Stuur een mail

Plaatsvervangend pleinvertegenwoordiger

Vrouw-Eurowoningen

Vacature

Stuur een mail

Dalmatië

Pleinvertegenwoordiger

Vrouw-Eurowoningen

Lida Maas, Dalmatië 78, tel. 033 4332226

Stuur een mail

Plaatsvervangend pleinvertegenwoordiger

Margot-Huuskes

Margot Huuskes | Dalmatië 23 | tel: 033 7852198

Stuur een mail

Dordogne

Pleinvertegenwoordiger

Man-of-vrouw-Eurowoningen

Mariska Veenstra, Dordogne

Stuur een mail

Plaatsvervangend pleinvertegenwoordiger

Man-Eurowoningen

Peter Willemze. Dordogne 15

Stuur een mail

Essex

Pleinvertegenwoordiger

IMGP0409

Ron Ferwerda | Essex 3 | tel: 033-24865457

Stuur een mail

Plaatsvervangend pleinvertegenwoordiger

Vrouw-Eurowoningen

Ellen Vreenegoor, Essex 17, tel. 06 51405661

Stuur een mail

Finnmark

Pleinvertegenwoordiger

Vrouw-Eurowoningen

Sonja Boersma-Dekker | Finnmark 23 | tel: 06 29311380

Stuur een mail

Plaatsvervangend pleinvertegenwoordiger

Vrouw-Eurowoningen

Ineke Odekirchen | Finnmark 9  | tel:

Dymphie Hassing, Finnmark 21, tel.

Stuur een mail

Galicië

Pleinvertegenwoordiger

Vrouw-Eurowoningen

Carla Verhagen, Galicië 12 | tel: 033 2850552

Stuur een mail

Plaatsvervangend pleinvertegenwoordiger

Vrouw-Eurowoningen

Tjitske Bergsma en Harriëtte de Prie

Stuur een mail

Gironde

Pleinvertegenwoordiger

Lydia-Horlings-Eurowoningen

Lydia Horlings | Gironde 21 | tel: 06 29050884

Stuur een mail

Plaatsvervangend pleinvertegenwoordiger

Man-of-vrouw-Eurowoningen

Vacature | Gironde  | tel:

Stuur een mail

Henegouwen

Pleinvertegenwoordiger

Vrouw-Eurowoningen

Ingrid van Rij | Henegouwen 4 | tel: 033 8892431

Stuur een mail

Plaatsvervangend pleinvertegenwoordiger

Arjen-van-Rij-Eurowoningen

Arjan van Rij | Henegouwen 4  | tel:

Stuur een mail

Zwembadbeheerder

Tineke_Mekkes

Tineke Mekkes | Ardennen 9 | tel: 06 51239992

De zwembadbeheerder is belast met het beheer en onderhoud van het zwembad en het toezicht op de dagelijkse gang van zaken in het zwembad.

Stuur een mail

Zwembadteam

teamZwembad5533

De redactiecommissie verzorgt de inhoud van de kabelkrant, website en nieuwsbrieven van de Groenstichting.

Redacteur

Marcelle-Kramer-Eurowoninge

Marcelle Kramer | Bohemen 4, tel. 06-43731856

Stuur een mail

Redacteur

Janny-Appel-Eurowoningen

Janny Appel, Finnmark 2 | 06-19996467

Stuur een mail

Bart Saltzmann onderhoudt de contacten met Ziggo en meldt eventuele storingen in het kabelnet van de Groenstichting.

Het team Groencommissie

GSR--Groencommissie-1100

Wnd. voorzitter: Andrea van der Poel
Mark den Boef (gebied zuid)
Dirk Wendt (gebied midden)
Frans van der Meijden (gebied noord)
Marijke Kleijn

Adviseur: Hoveniersbedrijf Fa. De Ridder, Soesterberg