Wijkbeheer

De beheerder is belast met het toezicht op de dagelijkse gang van zaken in park Rozendaal. Tevens kunt u daar terecht voor het aanvragen van pasjes en sleutels om toegang te krijgen tot het zwembad en de tennisbaan. De beheerder is ook de aangewezen persoon voor het melden van gevaarlijke situaties, vernielingen of rommel in het openbaar groen.

Na 9 jaar heeft Barbara Mohr besloten terug te treden als beheerder. Haar functie wordt in afwachting van een nieuwe beheerder waargenomen door Andrea van der Poel, vice-voorzitter van de Groenstichting. Een sollicitatieprocedure zal in gang worden gezet.

Voor contactmogelijkheden: zie hiernaast.

Langsgaan tijdens het spreekuur
Tot nader bericht komt het spreekuur van de beheerder te vervallen.

Telefonisch
In dringende gevallen kunt u direct telefonisch contact opnemen met Andrea via  06-13761000..Wanneer de voicemail aanstaat; spreek dan een bericht in met uw telefoonnummer. Een reactie volgt dan zo spoedig mogelijk.

Via de mail
De beheerder is bereikbaar via het formulier op onze site (een reactie volgt binnen twee dagen, vaak al eerder).
Ook kunt u mailen naar beheerder@groenstichtingrozendaal.nl.